تیم وکلای تخصصی وکیل من

ارائه دهنده خدمات حقوقی تخصصی

پل های ارتباطی با وکیل من

8840 1416 - 0912 600 8720 - info [@] vakileman.com

آدرس دفاتر وکلای تهران

آدرس دفاتر وکلای تهران

برای پیدا کردن آدرس دفاتر وکلای تهران چگونه اقدام کنم

پاسخوکیل من ::

پاسخ:

برای پیدا کردن وکیل مورد نظر میتوانید ، تخصص وکیلی که احتیاج دارید را ارسال کنید به

شماره تلگرام 09126008720

ویا ایمیل  info@vakileman.com

تا مشخصات برای شما ارسال شود.یعنی مثلا بنویسید که:

1- وکیلی نیاز دارم در زمینه ملک

2- یا وکیلی نیاز دارم در زمینه بین الملل

3- وکیلی نیاز دارم در زمینه قرارداد

و یا … هر تخصصی که نیاز دارید.

با احترام

موارد قابل طرح در هیات های موضوع ماده 140 را توضیح میدهید

پاسخ :

1-    در صورتیکه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت ارائه نماید.

2-    در صورتیکه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد.

3-    در صورتیکه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد.

4-    در صورتیکه عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان ها و نهاد های عمومی یا اوقاف باشد.

ترکیب هیات اختلاف موضوع بند 2 ماده 140 ق.ب.س. توسعه به چه صورت است:

پاسخ:

این هیات مرکب از سه نفر است :

1-    مدیر  کل ثبت استان یا نماینده وی

2-    رئیس بنیاد مسکن استان یا نماینده وی

3-    یکی از قضات دادگستری به انتخاب قوه قضائیه

توضیحاتی در مورد قرارداد میفرمایید:

پاسخوکیل من :

قرارداد چیست؟

قرارداد یك موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یك مجموعه از قولهای دو جانبه (با در اصطلاح قانونی، “ملاحظات”) است. قولهایی كه هر یك از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌كند.قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یك طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل كند ولی طرف مقابل عمل نكند، (“قرارداد را بشكند”) به طرفی كه به وظایف خود عمل كرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.چون قراردادها قابل اجرا هستند، گروههایی كه وارد قرارداد می‌شوند می‌توانند به آن در مورد ساختاربندی روابط تجاری خود اعتماد كنند.

پرسش: در قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان چه تعاریفی ذکر شده است؟

پاسخوکیل من :

مصرف ‎كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‎كند.
2-1- عرضه كنندگان كالا و خدمات: به كليه توليدكنندگان،‌واردكنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان كالا و ارايه كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه‎اي و همچنين كليه دستگاهها، موسسات و شركتهايي كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم به صورت كلي يا جزيي كالا يا خدمت به مصرف‎كننده ارايه مي‎نمايند اطلاق مي‎شود.
3-1- ضمانتنامه كالا يا خدمات: سندي است كه توليدكننده، واردكننده ، عرضه کننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي‎دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون اخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
4-1- عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد.
5-1- تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6-1- صورتحساب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت ، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.
پرسش:دفتر اسناد رسمی چگونه جایی است؟

پاسخوکیل من :

پدفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. سردفتر در راس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت

Print Friendly, PDF & Email

اعضای باشگاه موکلین – هلند :

باشگاه موکلین وکیل من - هلند

اعضای باشگاه موکلین – چین :

باشگاه موکلین وکیل من - چین
===

کنفراس استراتژی برند :

کنفرانس استراتژی برند وکیل من

کنفراس سازه و فولاد :

کنفرانس سازه و فولاد وکیل من