املاک و زمینهای بی سند همواره یکی از مشکلات در تمامی شهرهای کشور می باشند که با اقدام و انتخاب یک وکیل با سابقه و مجرب می توان این دسته مشکلات را حل نمود.

بهتر است در ابتدا مقداری در مورد مراحل ثبت نام  و اخذ سند برای این املاک توضیح دهیم:

در ابتدا چند نکته:

قوانین اراضی و ساختمانهای ثبتی فاقد سند شامل زمینها و چهار دیواریها نمی شود و فقط ساختمانهای احداثی را شامل می شود.

این ساختمانها باید دارای سابقه ثبت باشند یعنی برای آنها پلاک ثبتی صادر شده باشد .

تنها برای املاکی می توان درخواست سند داد که دسترسی به مالک یا یکی وراث مقدور نباشد.

حال مراحل رفع مشکل املاک و زمینهای بی سند

مدارک مورد نیاز :

در املاک قولنامه ای:

کپی از سند مالکیت ملک به صورت کلی

قولنامه ای که متقاصی را به مالک اولیه ارتباط میدهد

در املاک دارای سند مشاعی:

سند مشاعی ملک

ارائه وکالتنامه در صورتی که سند مالکیت به نام شخص متقاضی نباشد

بعد از تهیه این مدارک باید به دنبال تهیه نقشه ملک رفت که مراحل دریافت این نقشه برای املاک و زمینهای بی سند به شیوه زیر می باشد:

شما و یا وکیل قانونی شما با مراجعه به یکی از مهندسین نقشه کش نظام مهندسی و یا کارشناسان نقشه کشی دادگستری از طریق بازدید ملک نسبت به تهیه نقشه اقدام کنید.

مرحله بعدی فراهم کردن مدارک زیر برای ادامه کار می باشد:

اصل شناسنامه و کارت ملی

کپی از سند مالکیت اولیه

اصل و کپی تمامی قولنامه ها

اصل سند مالکیت در اسناد مشاعی

نقشه ملک

گواهی تعیین مختصات ملکی

فیش بانکی بابت هزینه تقاضا

مراحل دیگری نیز در ادامه کار وجود دارد مانند:

تکمیل فرم درخواست پذیرش در سامانه

تکمیل درخواست در سامانه

ارسال مدارک به واحد ثبتی تعیین شده

و بسیاری مراحل دیگر که استفاده از تجربه یک وکیل املاک و زمینهای بی سند بسیار می تواند شما را در این راه یاری کند و روال کار را سرعت بخشد.

Print Friendly, PDF & Email