دو تیم شدن با کیفیتی که معلم داشتیم بهش اشاره میکرد این ماده ۳ لایحه قانونی و ماده ۱۰۷ قانون تعارض و رفع تعارض با ما میگیم اطلاق ماده ۳ که فقط شد ت های سهامی گفته هم شامل آموزش هم شامل خواست به وسیله ماده ۱۰۷ موقعیت می‌شد شرکت های سهامی خاص و در مورد شرکت اصفهانیان اگر می خواهید در قلب پیدا کنیم به ماده ۱۷۹ لایحه قانونی باید مراجعه کنیم چیزی که معمولا مرده غفلت خندم میگیره فرد سوار می‌کنند وقتی میگن حداقل تعداد شرکا سهامداران در شرکت سهامی عام و خاص و نسبت به ماده صدای قانون در حالی که ذره استاد و ماده ۳ قانون ماده ۱۰۷ قانون مقایسه کردی تعارضش رو فهمیدی چیه و میتونی استدلال کنی چرا در شرکت سهامی خاص سه نفر و در شرکت سهامی عام ۵ نفر حداقل سهامداران رو باید تشکیل بده؟ این اولین بحثه دوم این که از حیث سرمایه یکی از ویژگی های شرکت سهامی این هستش که سرمایه در اینجا به سهام مساوی تقسیم میشه و به نسبت سهم شرکت هر یک از سهامداران به اونا سهام داده میشه یعنی ورقه ای در دست سهامدارانه که بهش میگن سهم ورقه سبز سهم که با داشتن این ایشان حقوقی را مالک میشه در این شرکت سهامی و همین وجود این ورقه هستش که امکان نقل و انتقال رو بالاتر میبره که بعد خواهیم گفت سومین ویژگی شرکت های سهامی مسئولیت صاحبان سهامه در

Print Friendly, PDF & Email