بیاین کاراشونو بکنید. اگر دو نفر شریک داشتن چون با مسئولیت محدود با دو نفر شرکتش حاصله میگید اینو سه نفر کنید و بعد سه نفری بیاید این کار رو من برای شما انجام بدم.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلد دوم شعبه شرکت

در مورد شعبه شرکت چند نکته رو ما باید متذکر بشیم اول اینکه در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ هیچ جا تعریف از شعبه مورد تذکر قانون گذار واقع نشده یعنی هیچ جا از قانون مصوب ۱۳۴۷ ما نمیبینیم که تعریفی از شعبه شرکت رو ارائه کرده باشه اما از یک طرف در ماده هشت این لایحه وقتی که داشته مطالبی رو درباره طرح اساسنامه میگفته اینجوری مقرر کرده که در طرح مزبور باید مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد قید شود.

اینجا یکی از جاهاییه که از شعبه حرف زده شده موارد مشابه دیگش مواد سه و چهار قانون ثبت شرکت هاست اونجا هم از شعبه حرف زده شده یه نکته ای خیلی اهمیت داره در اینجا اینکه شعبه شرکت شخصیت حقوقی مستقل از شعبه اصلی یا مرکز اصلی شرکت داره یا نه. اجمالا میدونیم که اگر برای شخصیت حقوقی مستقل؛ شخصیت حقوقی مستقل قایل بشیم پس باید دارایی مستقل هم قایل بشیم نشانی مستقلی هم غیر از نشانی شرکت قایل بشیم درمورد این که نشانی شعبه غیر از نشانی مرکز اصلیه هیچ کسی اختلاف نداره اما در مورد اینکه شعبه شخصیت حقوقی مستقل از مرکز اصلی دارد یا نه چون تو ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی جدید که در واقع همون ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی قدیمه

Print Friendly, PDF & Email