گروه وکلای وکیل من با دارا بودن مجربترین و معتبر ترین وکیل املاک بی سند آماده اراده خدمات در زمینه رفع مشکل املاک بدون سند به شما هموطنان گرامی می باشد.

بهتر است بدانید طبق ماده ۱ و۲ قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و املاک بدون سند مصوب سال ۱۳۹۰ فقط ساختمانهای احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات آنها قانونی است و همچنین مشمول موارد مذکور در ماده یک می باشند، حل اختلاف با جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می کند. همچنین اراضی دولتی ، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون خارج می باشند. طبق ماده ۱۶ همین قانون املاکی که در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند و منجر به صدور رای نشده است رسیدگی طبق مقرارت همین قانون بعمل خواهد آمد. تفاوت ماده ۱۴۷ با این قانون در این است که ماده ۱۴۷ تعیین وضعیت ثبتی اراضی خارج از شهر تا ۱/۱/۷۰ آنها را خریداری نموده اند را تعیین تکلیف نموده بود ولی ماده دو قانون فوق اراضی دولتی و منابع طبیعی و موات را استثنا می شود.

این املاک به چند روش قیمت گذاری می شوند که در ادامه وکیل املاک بی سند به توضیح آنها می پردازد.

قیمت بر اساس سابقه معاملاتی ملک یا زمین

قمیت تمام شده در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون

قیمت عادله روز یا قیمت بازاری که همان استعلام قیمت از بنگاه های معاملات ملکی می باشد

قیمت منطقه بندی که در ماده ۶۴ قانون مالیاتی به آن اشاده شده است

بهتر است بدانید قیمت عادله روز قیمتی است که شهرداریها که املاک مردم را جهت توسعه خیابانها خریداری میکنند به آنها پرداخت می نمایند، ولی قیمت منطقه بندی خیلی پایینتر از قیمت عادله روز می باشد و معمولاً توسط دولت تعیین می شود. در دعاوی غیر منقول هزینه دادرسی نیز بر اساس همین قیمت منطقه ایی تعیین خواهد شد.

همواره پرونده های املاک و اراضی بدون سند پرونده های پیچیده ای بوده و می باشند از این رو بهتر است با انتخاب یک وکیل املاک بی سند مجرب زمان و شیوه نتیجه گیری در پرونده را بهبود بخشید.

Print Friendly, PDF & Email