در ابتدا بهتر است بگوییم وکیل برای جلب در چه زمانی می تواند به شما کمک کند، زمانی که شکایتی علیه کسی مطرح می گردید و مقام قضایی عدله را کافی ببیند دستور به احضار متهم را صادر می نماید، این احضار به وسیله احضاریه به متهم ابلاغ می گردد و اغلب این عمل چندبار تکرار می گردد، در صورتیکه متهم در این مدت در دادگاه حاضر نشود قضایی حکم جلب او را صادر می کند و برگ جلب را صادر می نماید.

برگه جلب یا همان حکم جلب را مامورین انتظامی به متهم ارائه کرده و او را به نزد بازپرس دلالت می کنند ، برگه جلب ممکن است سیار باشد به این معنی که در محدوده قضایی دادگستری ممکن است برگه ای در دست مامورین باشد تا هرجا متهم را دیدند او را دستگیر و به محضر بازپرس هدایت کنند.

در جرایم کیفری نوعی حکم جلب وجود دارد که به وسیله آن متهم که از حضور در دادگاه ممانعت را مجبور به حضور در دادگاه می کنند در این راه وکیل برای جلب می تواند بسیار به شما یاری برساند.

یکی دیگر از کارهای وکیل برای جلب اعتراض به قرار منع تعقیب است به این معنی که، بازپرس پس از رسیدگی به موضوع اعلام می کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل قابل تعقیب نیست و باید رها شود، در این مورد شاکی و وکیل برای جلب می توانند اعتراض نمایند.

به گفته وکیل برای جلب و به دلالت مادۀ ۱۸۳ قانون جلب متهم باید در روز انجام شود، مگر اینکه جلب متهم فوریت داشته باشد. البته در تبصرۀ مادۀ ۱۴۰ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن دانسته شده است. باید بدانید جلب متهم در موارد ضرورت در شب نیز انجام می شود برای مثال ممکن است متهم قبل از طلوع آفتاب از منزل خارج و بعد از غروب به منزل بازگردد و در این گونه موارد چاره ای جز صدور دستور جلب در شب نیست در این نوع حکم جاب وکیل برای جلب متهم بسیار به شما یاری می رساند.

Print Friendly, PDF & Email