حکم جلب که در حقوق قرار جلب یا دستور جلب به آن گفته می‌شود.

حال وکیل جلب چه کمکی به شما می تواند بکند: شاید شخصی با امتناع از پرداخت بدهی خود در حال بالا کشیدن پول شما باشد، در چنین موردی اولین فکری که به ذهنتان هر شخص می رسد گرفتن حکم جلب است و در انجام این کار یک وکیل جلب مجرب بسیار به شما می تواند کمک کرده و پروسه انجام این کار را سرعت بخشد زیرا بعضی از مواقع دریافت حکم جلب کار زمانبری می شود.

حکم جلب دستوری است که قاضی برای دستگیری افراد صادر می‌کند، تا آن افراد در دادگاه حاضر شوند و در مقابل اتهام خود پاسخگو باشند. قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود، گاهی قاضی برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم حکم جلب صادر می‌کند و گاهی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر حکم جلب صادر می شود.

وکیل جلب می گویید: قاضی در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال استان تهران یک حوزه قضایی است و قاضی تهران توانایی صدور حکم جلب در استان تهران را دارد.

دستور جلب به دو روش اجرا می‌شود که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم:

اگر قاضی دستور جلب را به یک کلانتری ابلاغ کند این نوع از حکم جلب، قرار جلب عادی است ولی دستور جلبی که به همه کلانتری‌های حوزه قضایی داده می شود را جلب سیار می گویند.

بهتر است بدانید اگر شاکی در دادگاه اعلام کند که از محل زندگی فرد مطلع است دستور جلب عادی صادر می‌شود ولی در صورت عدم اطلاع شاکی از محل زندگی و یا متواری بودن آن جلب سیار برای صادر شود. شما برای دریافت هر دو مورد می توانید از وکیل جلب کمک بگیرید.

حکم جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود و حکم جلب حقوقی فقط برای ادای دین می باشد.

وکیل جلب : حکم جلب در پرونده های کیفری زمانی صادر می شود که متهم از حضور در دادگاه ممانعت کند و برای الزام به انجام این کار صادر می شود.

در برخی مورد بازپرس برای متهمی قرار منع پیگرد یا همان منع تعقیب صادر می کند یعنی متهم به دلیل کافی نبودن دلایل قابل تعقیب نیست در این زمان شاکی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض را خواهد داشت که وکیل جلب در این مورد نیز بسیار می تواند کمک کند.

Print Friendly, PDF & Email