دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز جقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

وکیل شرکتهای خارجی

وکیل شرکتهای خارجی

وکیل شرکتهای خارجی

حدود اختیار وکیل شرکتA

آیا هئیت مدیره یک شرکت تجاری برای دفاع از دعوی وکیلی انتخاب نمودند ولی بعدا شرکت مذکور ملی (دولتی) اعلام می گردد . اکنون آیا وکالت وکیل مرقوم منتفی است یا نه ؟

ملی یا دولتی شدن شرکت تجاری خصوصی، تغییری در ماهیت و شخصیت آن نمی دهد و با بقا شرکت کلیه قراردادهای آن از جمله قرارداد وکالت با وکیل به قوت وقدرت خود باقی است ، مگر آنکه وکیل از وکلات استعفا وی از طرف شرکت موکل عزل شده باشد لذا تنفیذ و تنظیم وکالت مجدد هم ضرورتی ندارد

Print Friendly, PDF & Email