وکیل می‌خواهد فعالیت کند باید کاملاً به روز باشد و از آخرین بخشنامه های صادره سازمان مطلع و آگاه باشد امروز پرونده های تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از تعداد کل پرونده‌ها و این وکیل با توجه به تخصص و مهارت خود در این زمینه و آشنایی با این بخشنامه ها می‌تواند فضای کاری مناسب برای خود دست و پا کنند وکیلی هم داریم که تخصص آن صرفاً جهت سرقت است وکیل یعنی با توجه به سابقه و تجربه و مهارت ها و کارهایی که در این زمینه انجام داده است ایشان را با نام وکیل سرقت می شناسند یعنی زمانیکه سا یعنی زمانی که شما در زمینه سرقت با مشکل روبرو می شویم یا مواد کیفری خفیف نزدیک به این مورد می توانی از کمک این وکیل مجرب استفاده کنیم نام برخی از وکلا فعال در این حوزه همه ما شنیدیم و می‌شنویم این وکلا می‌تواند کمک شایانی به ما بکند به این دلیل که نه تنها دادیاران و بازپرس و قاضی و کل شعب این افراد را می شناسند و تعامل خوبی با این وکلا برقرار می کنند به این دلیل این وکیل میتواند حرف قاضی و آن شعبه را به خوبی متوجه شود و جوری که آنها هم حرف او را متوجه بشوند از حقوق موکل خود دفاع کنند وکیل

Print Friendly, PDF & Email