وکیل کاهش بدهکاری بانک فردی است که به شما در زمینه دعاوی بانکی می تواند کمک کرده و به جای شما در دادگاه سخن گوید.

اغلب مردم تصور می‌کنند که اگر قسط  وام خود را پرداخت نکنند بانک‌ها نمی‌توانند به راحتی از حساب آنها در بانک‌های دیگر برداشت نمایند ولی این فکرکاملا اشتباه است زیرا که متن قراردادهای وام بانکی به صراحت این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد. باید بدانید این کار بانک‌های کاملا قانونی می باشد و بهتر است وام گیرندگان قبل از هر کاری متن قراردادهای وام را با دقیق بخوانند.

باید بدانید توافقی که با امضای قرارداد بین بانک و مشتری امضا می‌شود یک قانون مدنی می باشد و برداشت از حسابی که خود مشتری اجازه داده است خلاف نیست مهمترین ایراد این است که مشتری بدون خواندن قرارداد آن را امضا می‌کند به همین دلیل بهتر است قبل از انجام هر کاری با یک وکیل کاهش بدهکاری بانک مشورت نموده و از آن کمک بخواهید تا در آینده با مشکل مواجه نشوید.

بهتر است بدانید در صورت عدم پرداخت بدهی خود به بانک بانک می‌تواند با توجه به روابطی که بین بانک‌ها وجود دارد طلب خود را از حساب مشتری نزد بانک دیگر هم برداشت کند، البته در صورتی که این بانک‌ها با یکدیگر تفاهم‌نامه‌ برای حفظ منابع بانکی امضا کرده باشند و شما هم در مقابل می توانید از وکیل کاهش بدهکاری بانک یاری بخواهید.

باید بدانید بانک ها از محل سپرده‌های مردم تسهیلات می‌پردازد و به عنوان وکیل مردم قانونا باید ضامن بازگشت پول آنها باشند ازاین ‌رو بانک ها سعی می‌کند در چارچوب مقررات بانکی هرطور می‌تواند مطالبات را وصول کند و این حق آنها می باشد. و شما هم در مقابل با استفاده از دانش و تجربه وکیل کاهش بدهکاری بانک می توانید از حق خود دفاع نمایید.

Print Friendly, PDF & Email