بعد هم کلیه اسناد و مدارکت را در اخیتار بگذار. حالا اگر این ظرف سه روز نیامد چی؟ ظرف ۵ روز اومد. این بند کاملا معلوم است گرایش قضایی به سمت نجازات نکردن است. یا به جای ۵ روز هم نه، بعد سه ماه اومد. دو ماه و نیمش این تو آی سی یو بوده است. عذرش موجه است. تو بازداشت گاه بوده است. تمام معاذیری که برای افراد هستش، برای ایشون هم است. ایشون تاجر بم بوده است. اونجا زلزله آمده است. این ها همه معاذیر است دیگه. لذا تاخیر از ۳ روز، هم می تواند با عذر موجه ثابت شود و هم قاضی می تواند با وسعت کار تجاری این تاجر به این جمع بندی برسد که حسابدار این اصلا توانایی این را ندارد که سه روز تمام اون دفاتر ببندد و اعلام کند. اینجا دست قاضی باز گذاشته شده تا به این یک تخفیفاتی بدهد و این خیلی منطقی است که اینجا از غیر ممکن است استفاده شده است.

اما بند سه: در مورد بند ۳  می گوید اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوبه ۲۵/۱۰/۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ که اینش دیگه به کار ما نمیاد، چون الان سال خداییم. سال ۸۶ هستیم.

Print Friendly, PDF & Email