شرکتهای سهامی مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام سهامدارانه ما یه مفهومی داریم به نام مبلغ اسمی سهم مفهومی داریم به اسم مفهوم واقعی سهم یه مفهوم دیگه داریم به نام مبلغ قابل تقویم سهم و مفاهیمی از این قسم این‌ها را وقتی که داریم بحث سهام رو مطرح میکنیم در جای خودش باز میکنیم اجمالا بدونید که هر صاحب سهمی به میزان سهمی که داره و پرداخت کرده به شرکت همون پولی که اونجا داره و به همون میزانی که شرکت رو دارا کرده مالک اون پوله به همون میزان مسئولیت داره علی شرکت ورشکست بشه هیچ وقت به سهامدار مراجعه نمیشه برای بقیه مطالبات طلبکاران چهارمین ویژگی شرکت سهامی در ماده ۲ قانون تجارت پیش بینی شده من ماده دو رو می خونم شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود الا اینکه موضوع عملیات‌ها در امور بازرگانی نباشد در لایحه قانونی سابق گفته شده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل میشود ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به لحاظ شکل شرکت تجاری شناخته میشه و موضوع فعالیتش نباید پرداختن به امور تجاری باشه با شرکت سهامی است اعم از عام یا خاص مثلا شما در انواع شرکت سهامی وقتی که میخواید شرکت رو تاسیس بکنید موضوع فعالیتش رو باید جوری بنویسید که مشمول ماده دو قانون تجارت مصوبه ۱۳۱۱ بشه

Print Friendly, PDF & Email