بهترین وکیل شرب خمر را از گروه وکلای وکیل من بخواهید.

در ابتدا این پرونده ها باید جرم ثابت شود و بعد از آنکه متهم به مصرف مشروبات الکلی اقرار کند مجازات بر او جاری می‌شود در این موارد وکیل شرب خمر بسیار می تواند به شما کمک کرده و در حل این پرونده به شما یاری رساند.

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات می باشد حال چه کم باشد چه زیاد ، مست کند یا نکند تمامی انها مستوجب مجازات می باشند.

یک نکته در این پرونده ها وجود دارد که اگر متهم از جرم خود توبه کند چه اتفاقی خواهد افتاد:

در این شرایط و در صورت توبه قاضی مختار است که عفو کند یا مجازات، البته در این پرونده ها اغلب تصمیم بر جاری ساختن مجازات است.

باید بدانید به موجب ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مجازات خوردن مواد الکلی هشتاد تازیانه یا شلاق است‌.

یک نکته بسیار مهم در این پرونده ها وجود دارد که طبق مندرجات در قانون اساسی مجازات نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد و در صورتی که فرد مدعی جهل باشد و ایت امر توسط وکیل شرب خمر ثابت گردد. محکوم به مجازات نخواهد شد.

نکاتی در مورد مجازات : بر اساس قانون شلاق را نباید به سر و صورت شخص زد و همچنین مجازات زماتی باید تجرا شود که فرد از حال مستی بیرون آمده باشد.

پیشنهاد ما به شما این است که حتما در این موارد از وکیل شرب خمر کمک بخواهید تا بتوانید در پرونده های خود به بهترین نتیجه برسید.

Print Friendly, PDF & Email