تیم وکلای تخصصی وکیل من

ارائه دهنده خدمات حقوقی تخصصی

پل های ارتباطی با وکیل من

8840 1416 - 0912 600 8720 - info [@] vakileman.com

وکیل

وکیل به شخصی گفته می شود که به جای موکل خود یعنی کسی که به او وکالت داده است کارهایی را که خود موکل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. وکالت چه با سند عادی و چه با سند رسمی داده شود، برای انجام انواع عمور از جمله امور اداری یا معاملات قابل استفاده است.
وکیل با داشتن پروانه وکالت و همچنین عضویت در کانون وکلا می تواند فعالیت حقوقی خود را انجام داده و دفاع از حقوق موکل در دادسراها و دادگاه ها و دیگر ادارات و ارگانها را انجام دهد. بهتر است بدانید انتخاب وکیل از سوی هر شهروند به صورت آزادانه از میان وکلای دادگستری انجام می شود. وکیل بدون تعهد به دریافت نتیجه از طرف موکل و به نفع موکل کارهایی را انجام می دهد.
وکالت عقدی است که به موجب آن یک طرف، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و وکیل خود می‌نماید. در این قرارداد شخص نیابت دهنده را موکل و همچنین شخص نایب را وکیل می گویند. وکالت عقدی است منوط به رضایت طرفین و می تواند حدود اختیارات وکیل را تعیین نمایید. وکیل تمامی اختیارات موجود در وکالت را بجای موکل خود انجام می‌دهد.
دو نوع کلی از وکالت وجود دارد، نوع اول وکالت مطلق که در آن شخصی را برای تمام امور وکیل می کنید و نوع دوم وکالت مقید که در این نوع وکالت حدود و اختیارات وکیل کاملا مشخص باشد. بهتر است بدانید وکالت از جهت شکل به دو نوع وکالت رسمی و وکالت عادی تقسیم می‌شود. البته وکالت وکیل در واقع به دو دسته اصلی وکالت قضایی که برای استفاده در دادگاه ها و محاکم و وکالت غیر قضایی که برای امور کاری یا اداری به وکیل داده می شود تقسیم می شود.
در ادامه مقداری در مورد واژه های پرکاربرد مرتبط با وکیل برای شما توضیح خواهیم داد که اطمینان داریم تا کنون بسیاری از آنها را شنیده اید و شاید معنی برخی از آنها را نمی دانید: وکیل در توکیل که به وکیلی گفته می شود که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را دارد. وکالت بلاعزل در واقع وکالتی است که در آن نمی توان وکیل را عزل نمود. طرق فسخ شدن وکیل که با از بین رفتن مورد وکالت ویا انجام مورد وکالت توسط خود موکل صورت می گیرد.

Print Friendly, PDF & Email
themiswplk